Село Железнец / фотогалерија

Фотографии: Снежана Алексовска

За селото Железнец сме говореле и претходно, значајно по својата македонска традиционална архитектура.  Се наоѓа северно од градот Демир Хисар и јужно од Кичево. Лежи во клисура, покрај самиот пат Кичево – Битола.

Поширок регион на с. Железнец

Селото претставува амбиетална целина која се развива по должина, следејќи ја едната улица која се движи паралелно со Црна Река и регионалниот пат. Со тоа се карактеризира генерално домашната традиционална архитектура која се адаптира на релјефните услови и се вгнездува на теренот, формирајќи уникатна слика.

с. Железнец

За вредностите и потенцијалот на ваквите средини, државата и општините сеуште делуваат неиновативно и ги оставаат да пропаднат од забот на времето.

Ви носиме фотогалерија од состојбата на терен, снимена пред неколку месеци.