Отворен пазар во Ресен / Џидрова

 • February 19, 2018
 • filip
Читај повеќе...

Отворен пазар во Ресен / Џидрова

СТУДИО 7/2 Автор: Марија Џидрова Педагошки тим: Вон. проф. Михајло Зиноски / м-р. Маја Даскаловска Проектна задача: Нов отворен пазар Локација: Ресен, Р. Македонија Семестар: VII Година: 2018 Пазарот како …

 • February 17, 2018
 • filip
Читај повеќе...

Хотел во Пештани / Толкова, Трајановски

Автори: Билјана Толкова, Горан Трајановски Педагошки тим: Проф. д-р Минас Бакалчев, Проф. д-р Саша Тасиќ, Викторија Богданова, Александар Петановски и Гордан Петров. Тема: Нови фронтови на вода – хотел во …

 • February 16, 2018
 • filip
Читај повеќе...

Социолошка интеграција преку создавање на градско урбано одбележје и решавање на проблемот со поплавата во Лугано

Универзитет: Politecnico di Milano – Sustainable Architecture and Landscape Design Предмет: Landscape Design Studio Наслов :ЛУГАНО 3.2 Ментор: prof. Matteo Polli Автори: Дијана Јакимовска, Suwen Chen , Tarek Elnakeeb, Jiawei …

 • February 14, 2018
 • marh
Читај повеќе...

На 10 февруари, 2018та година, Министерството за култура на Република Македонија, јавно ги презентира резултатите за годишната програма за проекти од национален интерес во културата за 2018 година. Покрај многуте …

 • February 14, 2018
 • vase-amanito
Читај повеќе...

Critical Archive – Revealed

Проектот “Критичка Aрхива – Разоткриена” – од LAPIS (Arts of Science Laboratory) има за цел систематски да го елаборира поимот архивски простор како “место на идеја”. Да го активира – …

 • February 13, 2018
 • noemi
Читај повеќе...

Образци на раст: Неприродни Екологии, ИСТРАЖУВАЧКО-ЕДУКАТИВЕН БОТАНИЧКИ ИНСТИТУТ / Чингоска, Савеска, Димитриевски

ИНТЕГРАТИВНО СТУДИО Автори: Симона Чингоска, Милица Савеска, Божидар Димитриевски Педагошки тим: доц. д-р Слободан Велевски / доц. д-р Марија Мано Велевска / Никола Ѓорѓиевски Проектна задача: Обрасци на раст – неприродни Екологии Локација:  северо-источен …