Резултати од конкурсот за спортската сала „Градски Парк“

Општина Центар, утринава преку писмено известување до учесниците на конкурсот за избор на идејно решение за повеќенаменска сала – градски парк со капацитет до 3000 гледачи, ги соопшти резултатите од истиот:

  • Првонаграден труд – шифра „ЛУСУС“ – автори: Стефани Соларска, маг.инж.арх; Игор Медарски, маг.инж.арх; и ГЕОМАЛ ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје, Д-р Фросина Илиевска, дги;

  • Второнаграден труд – шифра “СПАРК“ – автори: Бекир Адеми, диа; Енис Абовски, архитект; Енес Север, архитект; Амине Адеми, диа; Дорутина Зендели, архитект; Дрен Невзати, диа и Елмедина Хасани, архитект;
  • Третонаграден труд – шифра „ЗАПАД“ – автори: Проф.д-р Минас Бакалчев, диа, Доц.Д-р. Саша Тасиќ, диа; М-р Горан Петров, диа; М-р Александар Петановски, диа и автор за конструкција Проф. Д-р. Горан Марковски дги, соработник Марија Петрова;
  • Еден од трите рамноправни откупи – шифра „ГПСК5“ – автори: Паолина Милушева, диа; Биљана Смилеска, диа; Билјана Темелковска, диа; Гордана Цветковска и Александра Алексовска;
  • Еден од трите рамноправни откупи – шифра „ТРИ“ – автор: Филип Конески, диа;
  • Еден од трите рамноправни откупи – шифра „РЕБУС“ – автор: Кристијан Јорданов, диа; соработници: Наташа Чирков, диа; Ана Наумовска, диа; Соња Миланчиќ, диа; Наталија Андонова, диа и Катерина Тодороска, диа.

Честитки до наградените!

Членови на комисија:

Проф. Д-р. Михајло Зиноски, диа-претседател;

Наташа Тодоровска Пренк, диа- член;

Миодраг Радоњиќ, диа- член;

Танкица христова, диа- член;

Владимир Петровски, диа-член.