Една декада од првата студентска изложба на Факултетот за архитектура и дизајн при УАКС

На 2 октомври во просториите на Мала Станица, Факултетот за архитектура и дизајн при Универзитет Американ колеџ Скопје, се отвори 10тата јубилејна студентска изложба.

Пригоден збор дадоа  директорката на националната галерија на Македонија,  д-р. Дита Старова Ќерими, како и деканот на факултетот  д-р Мишко Ралев.

Оваа година изложбата е поддржана и од Министерството за култура на Р.С. Македонија.

 

 

Фотографии: Борис Јурмовски