АФС распишува студентски конкурс на тема студентски културен центар

Архитектонскиот факултет  при УКИМ,  распиша конкурс  за идејно решение за Студентски културен центар  во склоп на Палатата Кузман, инаку дело на архитект Георги Константиновски.

Детално за условите за учество во продолжение >>>

Извор >>> Архитектонски факултет, Скопје / УКИМ