Заров Климент / 1930 -2018

Архитект Климент Заров е роден во Охрид во 1930 година. Дипломирал на Архитектонскиот отсек на Техничкиот факултет во Скопје. Работел...

Славко Брезоски / 1922-2017

Славко Брезоски, роден во с. Галичник на 10.06.1922 година. Дипломирал на Архитектонскиот факултет при Техничката висока школа во Белград во...

АРХИТЕКТ ДРАГАН ТОМОВСКИ (1911 – 2009)

Извор: Архитектурата на почвата на Македонија, од средината на XIX до крајот на ХХ век – Книга 14 , МАНУ,...

Архитект Лудјек Кубеш (1913 – 1996)

Извори: Архитектурата на почвата на Македонија, од средината на XIX до крајот на ХХ век – Книга 14 , МАНУ....

Борис Чипан / 1918-2012

Извори: Архитектурата на почвата на Македонија, од средината на XIX до крајот на ХХ век - Книга 14 , МАНУ,...

Крсто Тодоровски 1930 / 2016

Крсто Тодоровски, Роден на 08.08.1930 г. Припаѓа на првата генерација архитекти запишана на Архитектонскиот отсек на Техничкиот факултет во Скопје...

Архитект ПЕТАР МУЛИЧКОСКИ 1929 – 2022

Извор: Архитектурата на почвата на Македонија, од средината на XIX до крајот на ХХ век - Книга 14 , МАНУ,...

Мартин Гулески 1945 /

Извор: AAM Архитектот Мартин Гулески е роден во Струмица во 1945 година, a своето основно и средно образование ги завршил...

Олга Папеш 1933-2011

 Извор: ААМ Фотографии: AAM, Борис Јурмовски

Трајко Димитров 1930 / 2023

Извор: ААМ Трајко Димитров, роден на 08.08.1930г. Припаѓа на првата генерација архитекти запишана на Архитектонскиот отсек на Техничкиот факултет во...