Н.У. Центар за култура „Трајко Прокопиев“ – Куманово /фотофалерија/

Идејно решение:  Благој Колев

Основен проект: Владо Трендафиловски, Љупчо Гогов, Божидар Ночев

Соработници: Здравко Смилев, Васка Тагаси, Светлана Костовска, Иван Киселички, Лилјана Ристевска, Христова Славица

Година на изведба : 1980-81

Локација:  Плоштад Маршал Тито бр.3, Куманово, Македонија

Фотографии: Љубен Трајаноски /2024/

Основата ја приложи: Николовски Иван

 

Основа на приземје

 

Центарот за култура „Трајко Прокопиев“ е изграден 1980-81 година и зафаќа површина од 3.766 метри квадратни. Се наоѓа во центарот на градот и е најмаркантен објект на културата во градот со капацитет на Големата сала од 675 места.