ИАС14 / фотогалерија

Извор: АФС

ИАС14 – Изложба на архитектонски студија на АФС

Фотографии од отворањето на 14-та Изложба на архитектонски студија – ИАС 14, одржано на Архитектонскиот факултет во петок, на 28.06.2019. година.