МАКЕДОНИУМ / Јурмовски

„Илинден“ или Македониум е споменички комплекс во Крушево. Истиот  бил откриен на 2 август 1974 година на денот на триесетгодишнината на заседанието на АСНОМ и 71 годишнина од Илинденското Востание.

Споменикот е архитектонско-уметничко ремек дело  на Јордан Грабулоски и Искра Грабулоска,  означувајќи ја  непокорноста, борбата и вечната стремеж на македонскиот народ за слобода и самостојна држава.

Честит ИЛИНДЕН!

 

 

фото: Борис Јурмовски