Можност за учество на студенти и уметници од Македонија на фестивалот “Шпањола018“

Извор >>>

Фестивалот “Шпањола 018”, веќе трета година по ред се бори во процесот на одржување на тврдината Шпањола во Херцег Нови. Станува збор за фестивал на културата, уметноста и на нови идеи и креативности. За таа цел “Шпањола 018” објавува јавен оглас за уметници, за учество во програмата “Artist in Residence”, која има за цел да даде нова намена на ова издание. Тимот “Шпањола” неуморно продолжува со ревитализација на тврдината, а како производ на овој труд се создаваат разни програми, акции и фестивалски содржини.

За досегашните реализирани програми за активација на тврдината Шпањола може да се информирате на  FB страната:
https://www.facebook.com/spanjola.fest/

 

Автор на статија: