Старо Скопје – Книга 1 / Арсовски

 

Наслов: Еволуција на урбаните форми во скопскиот простор (прилози за урбаната историја на Скопје од 5200 г. пр. н. ера од XIX век) – Книга 1

Автор: Тихомир Арсовски

Година: 1988

Издава: Градски комитет за урбанизам и заштита на човековата околина – Скопје

Едиција: Градителско Наследство – Скопје

Уредувачки одбор: Арсовски, Чипан, Балабанов, Санев, Корачевиќ, Арсовска, Ташковска-Арсова, Грековски, Божиновски

 

 

Ви презентираме уште еден наслов од едицијата Градителско Наследство – Скопје, под авторство на архитект Тихомир Арсовски. Публикацијата се состои од хронолошка анализа на скопските споменици и нивните урбани форми. Таа го следи развојот на градот од самите римски почетоци, до модерната обнова на Скопје.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истражувањето ги разгледува сите историски форми на Скопје и нивната генеза: римски каструм Скупи, средновековната тврдина Кале и Старата скопска чаршија.  После отоманскиот град следува и послендната урбана трасформација на Скопје, пост-земјотренсата обнова од 60-те до 80-те. 

Оваа фаза е презентирана преку неколку проекти за ревитализација на Чаршијата, за кои може да погледнете повеќе во засебната публикација:  Стара скопска чаршија.

Последниот дел се состои од лична карта на скопските споменици, која ги опишува и категоризира сите локалитети по епоха, локација и врста.