Став на ААМ по повод последната Измена и Дополна на Правилникот за урбанистичко планирање