Во тек поднесување кандидатури за изборите во Комората на овластени архитекти и инженери

Комората на овластени архитекти и инженери на Македонија, оваа година спроведува избори  за делегати во собранието, претседателите на раководителните функции по одделенија како и за челната позиција на комората.

Право на учество во изборите имаат само овластените архитекти и инженери, предложени од  другите членови на комората.

За изборен ден за делегати во Собранието на Комората се планира 3 април 2021 година, а новиот состав на Собранието ќе се конституира на 30 април 2021 година.

Упатствата за спроведување на изборите се објавени на веб страната на Комората.

Распоред на случувања:

 

 

НАПОМЕНА : Последен ден за поднесување на кандидатури за делегати на собранието е 18 март, 2021 година .

 

Во контекст на тоа колку е важна работата на оваа институција и активното вклучување во истата во продолжение и објавата за потребата од донесувањето на тарифникот >>>

БОРБА ЗА ДОСТОИНСТВО НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ !!!