О.У. „Јохан Хајнрих Песталоци“ – Скопје / фотогалерија

Фотографии: Борис Јурмовски / @marh.mk

Третата објава од серијалот е сочинета од фотографии од денешната состојба на училиштето.

Со четвртата и финална објава од серијалот ќе jа претставиме анализата на  магистерскиот труд на проф. Ана Ивановска, како база за понатамошен пристап кон реставрација и зачувување на делото.