Резултати од изборите за делегати за Собранието на Комората на овластени архитекти и овластени инженери

Во сабота, 3. април се одржа електронско тајно гласање за избор на делегати во Собранието на Комората на овластени архитекти и овластени инженери за мандатен период 2021-2025 година.

На изборите гласаа 57 отсто од вкупниот број на активни инженери.

Новиот состав на Собранието ќе се конституира најдоцна до 30 април 2021 година. Потоа Собранието на Комората ќе избере нов Претседател на Комората на седница која е планирана за 29 мај 2021 година.

Повеќе детали за изборите можете да видите тука.

Резултати од одржаните избори за делегати за Собранието на Комората на овластени

архитекти и овластени инженери, за мандатниот период 2021-2025 година

(Избраните делегати по одделенија и региони се маркирани со црвена боја)

Објавата е превземена  од Porta 3