Најавени се предавања и панел дискусии за Втората годишна средба на архитекти и урбанисти во Битола

Во рамки на Втората Годишна средба на архитекти и архитекти урбанисти, Ислам Беркин ќе сподели искуства од неговиот професионален ангажман во...

Втора Годишна средба на архитекти и архитекти урбанисти во Битола

По успешно организираните стручна дискусија на тема Регулирање на градењето во градски јадра прогласени за споменички целини во 2021 година и  Првата Годишна...

ПОВИК ЗА НОМИНАЦИИ ЗА НАГРАДАТА „БОРИС ЧИПАН“

До членовите на Комората на овластени архитекти и инженери, Комората на овластени архитекти и овластени инженери, традиционално, од 2013 година...

Предавање на Дејвид Кусума Претседател на Светската дизајн организација

Комората на овластени архитекти и инженери ја пренесува официјална покана за учество на престижен настан кој е предвиден да се...

Овозможено online следење на обуката за примена на Ценовникот за висината на минималиот надомест на инженерски услуги

Комората на овластени архитекти и инженери, Ве известува дека сите оние членови  кои не успеаа да се регистрираат за физичко присуство...

КОАИ со анкета за Ценовникот за инженерски услуги за високоградба

Во рамки на своите активности, Комората на овластени архитекти и овластени инженери (КОАИ), Одделението на архитекти изработи Анкета, со цел...

Регионална средба на архитекти и планери во Тетово

Во организација на Комората на овластени архитекти и овластени инженери беше одржана Регионална средба на архитекти и планери во Тетово на 23.06.2023 година во...

Манипулации од страна на кандидатите за стекнување на овластувања – Известување на КОАИ

Комисиите за издавање на овластувања при КОАИ се соочуваат со голем број на манипулации од страна на кандидатите за стекнување...

Анкетен лист за надминување на проблемите со надлежните институции при изработка на Проектна документација, добивање на Одобрение за градење или пуштање на објект во употреба

Како професионалци веќе подолго време се соочуваме со низа проблеми, потешкотии и несогласувања со надлежни институции при изработката на Проектната...

Се оддржа годишната средба на архитектите и планерите во Битола

Вчера, на 23ти декември во Офицерскиот Дом во Битола, се оддржа годишната средба на архитектите и планерите, организирана од Комората...