Баукултур разговори 2 / Баукултур – Скопје

Учесници:
Петре Шилегов
Градоначалник на Град Скопје

Огнен Марина
Декан на Архитектонскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Иван Арсовски
Урбанист / Агенција за планирање на просторот

Мартин Пановски
Претседател на Асоцијацијата на архитекти на Македонија

Долгогодишната транзиција остави огромен пустош во урбанистичкото планирање и архитектурата во Република Македонија, а со самото тоа и во развојот на градовите. Безмалку може да се каже дека градовите станаа мета за лесна и брза заработка што доведе архитектурата и урбаното планирање да бидат ставени во подредена улога токму во нивната неприкосновена област.

Скопје како главен град секогаш бил модел за пример за развој на останатите градови во државава. Пример, кој некогаш бил добар но кој последните две декади е лош. Оттаму нормално е токму од Скопје да се започне со поинакво гледање на развојот и одржувањето на градовите во Република Македонија.
На Баукултур-Скопје ќе се разговара токму за едно поинакво гледање на развојот на Скопје.

Извор>>>